IMG
Drobečková navigace

Úvod > Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

 

Pomůžeme Vám se získáním dotace Nová zelená úsporám.

 

     Je to nejefektivnější dotační program Ministerstva životního prostředí společně administrovaný se Státním fondem životního prostředí České republiky, který je zaměřený na úspory energií v budovách, především v rodinných a bytových domech.

     Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

     Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů  (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

      Je financován ze zákonem určeného podílu z výnosů dražeb emisních povolenek v rámci Evropského systému emisního obchodování.

     Je  poskytován na

  • snižování energetické náročnosti budov (komplexní nebo dílčí zateplení),
  • výstavu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností,
  • výměnu nevyhovujících zdrojů energie za efektivní a environmentálně šetrné zdroje energie,
  • využití obnovitelných zdrojů energie,
  • mitigační a adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu.
  • dotace; její výše je závislá na provedeném typu opatření a dosažených energetických úsporách.

      Mohou získat

  • vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby),
  • organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v případě budov ústředních institucí