DOTACE - IROP

Neplaťte  opravu své nemovitosti  celou ze svých prostředků – požádejte si o dotaci.

Na dotaci pro zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí – zateplení  může dosáhnout každý majitel bytového domu nebo společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo.

S vyřízením dotace Vám pomůžeme  a následně provedeme také celou realizaci.

S dotací můžete dosáhnou úspory Vašich nákladů až  40% . Při objemu prací například 2 mil Kč je možné získat  dotaci  až 800 tis Kč.

V případě zájmu nás kontaktujte  –  rádi se Vám budeme věnovat.