FASÁDY

Opravy

Vzhledem k tomu, že první zateplení objektů se začalo provádět na konci 90 let, je zřejmé, že se vyskytuje čím dál více fasád, které potřebují opravu a celkovou revitalizaci. Během let se již z fasád vyplavila fungicidní složka zabraňující tvorbě řas a plísní. Fasády vlivem UV záření ztratily své původní barvy. Na fasádách se začaly vyskytovat trhliny a jiné další poruchy.

Provádění zateplovacích systémů prochází neustálým vývojem a používají se stále dokonalejší technologické  postupy. Je tedy možně, že po 20 letech, ač fasáda byla provedena správně, je nyní
na hranici své životnost. 


Pokud nebude provedena revitalizace, může nastat nevratné poškození a tím následná nutnost zateplovací systém odstranit a nahradit ho novým. Revitalizací fasády se její životnost prodlouží o další desítky let.

Kontaktujte nás a  provedeme Vám  zdarma prohlídku nemovitosti s doporučením na nezbytné opravy a vypracujeme Vám cenovou nabídku na její provedení.

4.jpg