Produkty Tisk

 Zateplování panelových domů a objektů - REVITALIZACE

-úspora nákladů za vytápění a údržbu

-zvýšení celkové hodnoty domu a jednotlivých bytů

-zlepšení vzhledu domu

-prodloužení životnosti domu

-ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy

-ochrana před hlukem

-zvýšení pohodlí bydlení

-odstranění konstrukčních chyb 

-odstranění poruch statického charakteru

-okamžitá ochrana obvodového pláště domu

-snížení energetických nákladů, až na polovinu