Novinky

.
Certifikáty Email

Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů vedeného v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Zobrazit osvědčení

Společnost udržuje a pravidelně obnovuje certifikaci  systému integrovaného managamentu organizace podle ČSN EN ISO  9001:2009, 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008. Certifikační autoritou je společnost ISO Stars EU.

Systém environmentálního managementu, ČSN EN ISO 14001:2005. Zobrazit certifikát.
Systém řízení bezpeč. a ochrany zdraví při práci, ČSN OHSAS 18001:2008. Zobrazit certifikát.
Systém řízení kvality, ČSN EN ISO 9001:2009. Zobrazit certifikát.

Integrovaný systém řízení, ČSN EN ISO, OHSAS. Zobrazit certifikát.

 

 

Pro zobrazení certifikátu musíte mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.